Leasing

I samarbeid med Ikano Bank tilbyr vi finansiering ved kjøp av maskiner med samlet pris over Kr 35000,- eks mva

Fordeler ved leasing:

Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Kostnadene fordeles jevnt over den perioden utstyret benyttes, og skaper grunnlag for inntjening.

 • Økt handlekraft
  Leasing gir 100% finansiering og frigjør kapital.
 • Enklere økonomistyring
  Faste månedsutgifter. Gir enklere budsjettering og regnskapsføring.
 • Økt konkurranseevne
  Leasing gir full bruksrett, tilgang til oppdatert teknologi og utstyr, og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.
 • Skattefordel
  Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.
 • Forsikring
  Utstyr som leies må forsikres – Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.