Generelle betingelser

 • Alle statlige aktører og fylkes/kommunale etater får faktura fra oss på alle kjøp. Oppgi deres faktura- og leveringsadresse samt evt EHF info og/eller annen nødvendig info til deres bestilling.
 • Ved første gangs kjøp og private kunder: Forhåndsbetaling inn på konto eller kontant betaling ved henting. (Betaling over nettbank i våre lokaler godkjennes mot kvittering).
 • Eksisterende bedriftskunder: Faktura med betalingsfrist 14 dager fra fakturadato på beløp inntil Kr 10.000,- eks mva. Vi forbeholder oss retten til å be om forhåndsbetaling på lavere beløp (basert på betalingshistorikk og kredittsjekk). Ytterligere kreditt etter avtale.
 • Alle maskiner (skrivere, presser, plottere) forskuddsbetales via nettbutikk eller nettbank. Kvittering må fremlegges før utlevering av varer kan skje.
 • Alle trykk jobber forskuddsbetales om ikke annet er avtalt med oss.
 • Kreditt-konto vil bli automatisk bli sperret for videre kjøp, der fakturaer er forfalt til betaling eller kredittgrense er overskredet.
 • Leveringstid er avhengig av om varen finnes på lager.
 • Reklamasjon må gjøres innen 14 dager.
 • Enhver mangel på / ikke levert vare må meldes til oss innen 24 timer etter mottak.
 • Alle varer eies av Vizuell AS til alle fakturaer er betalt i sin helhet.
 • Alle priser forstås eks. mva og porto. I Norske kroner (NOK)
 • Ved betaling med kort vil det aktuelle beløpet trekkes straks ordre er innsendt.
 • Ønskes prioritert ordrehåndtering, tilkommer Kr 390,- Vi gir beskjed når varene er ferdig pakket på vårt lager. Evt frakt kommer i tillegg iht Bring sine satser
 • Alle leveranser skjer med Bring, om annet ikke er avtalt.
 • Estimert leveringstid er 1-3 dager på lagerførte varer
 • Pakkevekt > 35 kg, vil bli regnet ut etter Bring sine satser og lagt til på faktura.
 • Ved eventuelle skader på forsendelse må det rapporteres direkte til oss innen 24 timer. God dokumentasjon med beskrivelse og bilder er avgjørende for å få noe erstattet av Bring. Både av ytteresken, emballasjen og av hvordan produktet er mottatt/skadet. Vi sender skademelding for dere og kommer tilbake til dere når Bring har ferdigstilt saken.OBS: Dersom mottaker endrer tjeneste til «hensetting av pakken», påtar mottaker seg alt ansvar for eventuell skade på eller tap av pakken etter levering på avtalt sted.
 • Retur av varer kun etter avtale.
 • Alle tilbud er gyldig i 14 dager om ikke annet er oppgitt.
 • Eksisterende tilbud blir ikke oppdatert eller endret som følge av kampanjer, prisendringer eller tilbud uten forespørsel fra kunde, men rett pris iht våre lister vil bli automatisk registrert ved evt bestilling til oss.
 • Dersom det må utstedes kreditnota/ny faktura hvis kunden har oppgitt feil faktureringsinfo og/eller manglende P.O. nr eller annet info for å gjennomføre betaling, vil det tilkomme Kr 490,- + mva.
 • Til privatpersoner gjelder 2 års reklamasjonsfrist mot fabrikasjonsfeil.
 • Ved godkjent retur av varer som ikke er dekket av reklamasjonsbetingelser vil følgende omkostninger bli belastet kunden: inntil 5% av kjøpesummen eks mva/ minimum Kr 490,- + mva.
 • Ved godkjent retur og/eller alle andre typer leveranser/forsendelser er avsender ansvarlig og bærer fraktkostnaden til vår adresse dersom ikke annet er skriftlig avtalt av oss. «Servicepakke» og andre tjenester uansett befrakter som krever henting på Postkontor/ andre adresser aksepteres ikke og vil ikke bli hentet. Gebyr for henting ved nærmeste butikk/postkontor – Kr 490,- eks mva.
 • Vi har ikke kapasitet til rutiner eller prisstrategi for gjennomgang av alle våre produkter før sending. Små avvik på produktene kan dessverre forekomme uten at det er hensiktsmessig å reklamere på det.
 • Vizuell AS forbeholder seg retten til å endre priser uten varsel. Vi forstår og vil utøve vår lovfestede rett til å kreve renter og erstatning for hva innfordring koster ved sen betaling om dette ikke er betalt i henhold til våre kredittvilkår.
 • Themagictouch.no nettbutikk er eiet og drevet av Vizuell AS. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss. Prisene kan endres uten forutgående varsel, og vil bli belastet i Norske kroner.
 • Alle priser fra Vizuell AS forståes som forhandlerpriser.
 • Har du spørsmål rundt våre kjøpsbetingelser send oss en kort melding her.

Vizuell AS forbeholder seg retten til å endre priser uten varsel. Vi forstår og vil utøve vår lovfestede rett til å kreve renter og erstatning for hva innfordring koster ved sen betaling om dette ikke er betalt i henhold til våre kredittvilkår. themagictouch.no nettbutikk er eiet og drevet av Vizuell AS. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss. Prisene kan endres uten forutgående varsel, og vil bli belastet i Norske kroner. Alle priser fra Vizeull AS forståes som forhandlerpriser. Har du spørsmål rundt våre kjøpsbetingelser send oss en kort melding her

Angrerett For Privatpersoner

Angrerett gjelder kun for kjøp gjort av privatpersoner, ikke registrerte selskap/firma.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er levert
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er levert

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Last ned skjema for angrerett her:

Ikano bank logo

Leasing

I samarbeid med Ikano Bank tilbyr vi finansiering ved kjøp av maskiner med samlet pris over Kr 35000,- eks mva

Fordeler ved leasing:

Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Kostnadene fordeles jevnt over den perioden utstyret benyttes, og skaper grunnlag for inntjening.

 • Økt handlekraft
  Leasing gir 100% finansiering og frigjør kapital.
 • Enklere økonomistyring
  Faste månedsutgifter. Gir enklere budsjettering og regnskapsføring.
 • Økt konkurranseevne
  Leasing gir full bruksrett, tilgang til oppdatert teknologi og utstyr, og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.
 • Skattefordel
  Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.
 • Forsikring
  Utstyr som leies må forsikres – Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.