Luftpresser - LUFTDREVNE VARMEPRESSER

Luftdrevne varmepresser fungere sammen med luft. Man behøver en kompressor. Her aktiviseres pressen med knapper. Med en luftdreven Varmepresse jobber man smidig og strømlinjeformet uten å behøve personlige krefter eller fysikk. Luftdrevne presser er å anbefale der volumet i trykk er stort, eller dersom man av andre hensyn har behov for en mindre fysisk operasjon i produksjon.

Luftpresser til transfer - sublimering og foliekutt

kr 54 900 ekskl mva
kr 40 500 ekskl mva

Anbefalte kompressorer

kr 15 900 ekskl mva
kr 8 900 ekskl mva
kr 1 475 ekskl mva

Storformat Presser til sublimering

kr 41 000 ekskl mva
kr 73 000 ekskl mva
kr 33 000 ekskl mva

Tvillingpresser - For økt effektivitet

kr 54 900 ekskl mva
kr 39 000 ekskl mva
kr 52 500 ekskl mva

Industripresser

kr 129 500 ekskl mva
kr 96 500 ekskl mva